Terug naar overzicht

Circulaire ketenprojecten (Oost-Vlaanderen)

Eerste oproep voor het indienen van circulaire ketenprojecten in de provincie Oost-Vlaanderen

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft de omschakeling naar een duurzame en circulaire economie als speerpunt opgenomen in haar beleid. Vanuit deze ambitie keurde de provincieraad op 2 september 2020 het subsidiereglement voor de ondersteuning van circulaire ketenprojecten goed.

Het subsidiereglement wil partnerschappen stimuleren tussen ondernemingen, lokale besturen, kennisinstellingen en andere organisaties met zetel en/of activiteiten in Oost-Vlaanderen.

Het reglement voorziet een jaarlijkse oproep voor het indienen van circulaire ketenprojecten die bijdragen aan de circulaire economie in Oost-Vlaanderen.

De eerste oproep wordt nu gelanceerd en mikt op projecten die werk maken van circulaire product- en procesinnovatie zoals het ontwikkelen en testen van nieuwe circulaire technologieën, tools of businessmodellen in de praktijk.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 20 november.

Deel dit nieuwtje