Terug naar overzicht

De culturele activiteitenpremie

Wat

De culturele activiteitenpremie is een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 tot 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. Door de coronacrisis lag het culturele leven gedurende een ruime tijd stil. Om de cultuursector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven, wordt nu de culturele activiteitenpremie gelanceerd.

De culturele activiteit is steeds publiek en wordt breed gedefinieerd. Het kan gaan om activiteiten gericht op presentatie, (talent)ontwikkeling, vormingsactiviteiten of (participatie)projecten. Voorbeelden hiervan zijn een optreden, workshop, expositie, lezing of een socio-culturele activiteit.

Activiteiten die herhaaldelijk plaatsvinden of verspreid zijn over een aantal tijdstippen kunnen ook, maar je moet voor elke sessie een aparte aanvraag indienen.

Daarnaast willen we tijdens de tweede lockdown alternatieve presentatievormen ondersteunen. Denk aan live streaming, een poëzietelefoon, een balkonserenade, virtuele workshops of tentoonstellingen, whatsapptheater, een in-game metalfestival, … De premie kan een extra impuls zijn om te innoveren en die vormen verder uit te diepen zodat mensen in deze moeilijke tijd van cultuur kunnen blijven proeven. Je kan de premie ook gebruiken om de niet-recupereerbare kosten voor een reeds geplande activiteit, die nu geannuleerd werd, te dekken.

Voor wie

Rechtspersonen of éénmanszaken komen in aanmerking voor de culturele activiteitenpremie als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • Jouw organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.
  • Je bent actief binnen één van deze NACE-codes en je bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.

Daarnaast komen de structureel gesubsidieerde culturele organisaties in aanmerking voor de premie.

Speciale aandacht voor veiligheid en duurzaamheid

De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat de sector haar activiteiten op een duurzame en een veilige manier organiseert. We verwijzen daarom naar de huidige sectorprotocollen, maar sporen jou als aanvrager ook aan om:

  • je activiteit op een duurzame en ecologische manier te organiseren, wat je kan controleren aan de hand van de groeneVENTscan;
  • je activiteit te testen aan de hand van het COVID Event Risk Model.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 mei 2021 of tot de middelen van het noodfonds uitgeput zijn. De premie wordt toegekend in de volgorde van ontvangst van de aanvraag.

Snel zijn is dus de boodschap.

Deel dit nieuwtje