Terug naar overzicht

Eerste stap in uitrol van 1000 hoppinpunten

14 hoppinpunten in Leuven en 1 in Zoutleeuw

Eerste stap in uitrol van 1000 Hoppinpunten

De eerste Hoppinpunten in Vlaanderen, waarvan 14 in Leuven en 1 in Zoutleeuw, verzamelen verschillende mobiliteitsoplossingen op één plek en maken het voor de Vlaming makkelijker dan ooit om die met elkaar te combineren. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters opende officieel het hoppinpunt aan Heverlee station, samen met de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van Mobiliteit David Dessers. Aan het hoppinpunt Heverlee station komen naast de trein ook bussen, deel(bak)fietsen en deelwagens samen. Na de opening van het hoppinpunt in Heverlee trok de minister samen met de burgemeester en schepen met de fiets naar het Hoppinpunt Parkpoort.

Leuven heeft al een sterke basis op het vlak van duurzame mobiliteit en daar bouwen we graag op verder. Door het aantal autoverplaatsingen te doen dalen, maken we onze stad beter bereikbaar en leefbaarder. Ik ben daarom trots dat er in Leuven al 50 miljoen busritten per jaar plaatsvinden en dat ook het fietsbezit in onze stad hoog ligt. De opkomst van de deelmobiliteit – in 2019 werden de Leuvense Blue-bikes meer dan 28000 keer ontleend – geeft de reiziger nóg meer opties. Door als stad deze mobipunten in te richten brengen we alle vervoersopties bij elkaar en geven we de reiziger alle kaarten in handen om op zoek te gaan naar alternatieven voor de wagen.
David Dessers, schepen van Mobiliteit in Leuven

 

De 14 Leuvense hoppinpunten bevinden zich aan Heverlee station, Parkpoort, Bibliotheek Heverlee, Bibliotheek Tweebronnen, De Becker-Remyplein, Gemeenteplein, Naamsepoort, Philipsite, Rector De Somerplein, Sint-Jacobsplein, Sint-Maartensdal, Vaartstraat, Victor Broosplein en Wilsele-Dorp. Voor de selectie van deze Hoppinpunten werd gezocht naar locaties waar verschillende vervoersopties bij elkaar komen en werd geluisterd naar de input buurtbewoners. Zo past het hoppinpunt Station Heverlee perfect in de netwerklogica en biedt Leuvenaars en pendelaars de mogelijkheid om van de trein of de bus vlot over te stappen op de deelfiets, deelbakfiets of deelauto. Daarnaast opende ook de gemeente Zoutleeuw dit weekend een eerste hoppinpunt in Halle-Booienhoven (N3 – Asbroekstraat).

Hoppinpunten ondersteunen de burger bij het verkennen en gebruiken van verschillende vervoersopties en maken zo de shift naar basisbereikbaarheid en combimobiliteit tastbaar voor de reiziger. Het mobipunt in Heverlee is een perfect voorbeeld van hoe de vlotte combinatie van fiets, openbaar vervoer, wagen en deelsystemen de toekomst van mobiliteit in Vlaanderen zal vormgeven. De eigen wagen waar mogelijk inruilen voor alternatieven als de bus of de fiets wordt dankzij deze hoppinpunten makkelijker dan ooit tevoren. Zo geven we samen de modal shift in Vlaanderen vorm.
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

 

Basisbereikbaarheid: vraaggestuurde mobiliteitsvisie

De introductie van hoppinpunten in Vlaanderen maakt deel uit van de uitrol van basisbereikbaarheid, de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit. Basisbereikbaarheid heeft als doel om de Vlaamse mobiliteit vraaggestuurd te organiseren. Het aanbod wordt met andere woorden uitgebreid op die plaatsen en lijnen waar de vraag het grootst is en afgebouwd waar de vraag kleiner is. Op die manier zet Vlaanderen zijn beschikbare budgetten voor mobiliteit optimaal in. De plaatsen die minder goed ontsloten zijn door het openbaar vervoer krijgen een oplossing via het vervoer op maat: publieke en private vervoersopties zoals collectieve taxi’s en buurtbussen, maar ook deelsystemen. De overheid ondersteunt de burger ook actief om alle vervoermiddelen (openbaar vervoer, fiets, wagen en deelsystemen) te gebruiken en met elkaar te combineren. De shift naar basisbereikbaarheid krijgt vorm dankzij de nauwe samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de 15 Vlaamse vervoerregio’s en lokale besturen. De vervoerregio’s werken momenteel hun mobiliteitsplannen uit. Vanaf januari 2022 moet de shift naar basisbereikbaarheid volledig ingezet zijn.

Belangrijke rol voor steden en gemeenten

De komende maanden en jaren zal het aantal hoppinpunten in Vlaanderen sterk stijgen, zo opent de stad Leuven de komende twee jaar alvast meer dan 50 hoppinpunten. Lokale besturen die een mobiliteitsknooppunt inrichten kunnen een beroep doen op een subsidie volgens het besluit Vlaamse Regering dat op 11 september werd goedgekeurd. Dit besluit legt geen enkele verplichting of beperking op aan private initiatieven en ook niet aan steden of gemeenten die geen gebruik willen maken van dit subsidiebesluit. We hanteren hier het principe dat de overheid faciliterend werkt en de vrije markt wil laten spelen omdat dit de gebruiker enkel ten goede komt. 

Ik roep alle steden en gemeenten op om mee de shift te maken naar basisbereikbaarheid en samen de uitrol aan hoppinpunten te faciliteren.
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Deel dit nieuwtje