Terug naar overzicht

European City Facility (EUCF)

60.000 euro voor besturen die inzetten op duurzaamheid

Recent lanceerde de EU een nieuw, laagdrempelig instrument om lokale besturen te ondersteunen op vlak van investeringen in duurzame energie: de European City Facility (EUCF). Steden en gemeenten, of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, kunnen op de EUCF beroep om een ‘investeringsconcept’ uit te werken. Het gaat daarbij om de voorbereiding van een investering via bijvoorbeeld een juridisch, technische, financiële haalbaarheidsstudie, niét de investering in energietechnologie zelf. Hiervoor kunnen de lokale besturen aanspraak maken op een vast bedrag van € 60.000 (een zogenaamde ‘lump sum’).

Enkel steden en gemeenten die een actieplan hebben rond duurzame energie (in het kader van het Burgemeestersconvenant) kunnen een voorstel indienen.

Een projectvoorstel indienen kan tot 2 oktober 2020; de resultaten zouden in december 2020 al bekend gemaakt worden. Het gaat om een eerste van vier oproepen. Bij deze oproep zouden een tiental projecten gefinancierd kunnen worden.

 

Deel dit nieuwtje