Terug naar overzicht

Extra fietsinvesteringen via Vlaamse relance

Een eerste deel van 75 miljoen euro uit het relanceplan werd toegewezen aan concrete fietsinvesteringsprojecten, verspreid over de verschillende Vlaamse provincies. Voor heel Vlaanderen betekent dit dat er geïnvesteerd zal worden in 140 fietsprojecten. Begin oktober maakte minister van Mobiliteit Lydia Peeters bekend dat er in 2021, 335 miljoen euro geïnvesteerd zal worden in fietsinfrastructuur in Vlaanderen. Een recordbedrag qua fietsinvesteringen.

De fiets wint aan populariteit en dat is een boost die de Vlaamse overheid mee wil stimuleren. Vanuit Vlaanderen wil men inzetten op veilige en comfortabele fietspaden. Dat vraagt uiteraard de nodige investeringen. Vanuit het relanceplan worden extra investeringen in fietsinfrastructuur mogelijk. Met 125 miljoen euro extra vanuit het relanceplan worden de fietsinvesteringen voor 2021 opgetrokken naar maar liefst 335 miljoen euro.

Bron: https://www.lydiapeeters.be/nieuws/extra-fietsinvesteringen-via-vlaamse-relance/

Deel dit nieuwtje