Terug naar overzicht

Financiering van een inclusief lokaal integratiebeleid

Een overzicht en tips om financiering te zoeken voor uw project

Lokale besturen beslissen zelf of er in de strategische meerjarenplanning en het budget middelen worden vrijgemaakt voor een lokaal integratiebeleid. Sinds 2016 zijn 7 Vlaamse sectorale subsidies, waaronder de integratiesubsidies, geïntegreerd in een aanvullende dotatie in de gemeentefondsen (met uitzondering van de faciliteitengemeenten).

De Vlaamse overheid kent dus geen bijkomende structurele subsidies toe om een lokaal integratiebeleid te financieren. Naast het gemeentefonds bestaan er heel wat andere subsidie- en financieringsmogelijkheden die een inclusief integratiebeleid lokaal mogelijk maken.

Een overzicht en een aantal tips om zelf financiering te zoeken voor uw project kan u vinden in de brochure “Financiering van een inclusief lokaal integratiebeleid”.

Dit document is geen volledige opsomming van alle mogelijke financieringskanalen voor een integratiebeleid. De focus ligt op subsidies en financieringen die duidelijke raakvlakken hebben met het praktijkveld van integratie, diversiteit en gelijke kansen voor personen met een buitenlandse herkomst (bv. taal, tewerkstelling, vrije tijd). Alle andere beleidsdomeinen kunnen hun werking met hun budget ook afstemmen op de diverse samenleving.

Deel dit nieuwtje