Terug naar overzicht

Fusiebonus voor gemeenten die willen fuseren

Vlak voor het Zomerreces van 2020 keurde de Vlaamse Regering haar financieel ondersteuningspakket goed voor gemeenten die willen fuseren. Net als in de vorige legislatuur is er een fusiebonus onder de vorm van een schuldovername, deze keer gedifferentieerd op basis van de grootte van de nieuwe fusiegemeente. De bonus varieert van €200 per inwoner voor gemeenten tussen de 20.000 en 25.000 inwoners tot €500 per inwoner voor gemeenten boven de 35.000 inwoners. De fusiebonus bedraagt maximaal 50 miljoen euro per fusieoperatie.

Deel dit nieuwtje