Terug naar overzicht

Gratis webinar Subsidiemanager: "Subsidies voor sport toegelicht"

In dit webinar op 27 april van 9 uur tot 11 uur worden, exclusief voor klanten van Subsidiemanager, de subsidies die betrekking hebben op het thema ‘sport’ in een brede context onder de loep genomen. Sport wordt niet op een enge, maar creatieve manier benaderd. Zo bekijken we sport vanuit de bril van sociale inclusie (doelgroepenbeleid), jeugd, recreatie, gezondheid, sportinfrastructuur & ruimte om te sporten, en duurzaamheid.

De consultants van IDEA consult en Uitgeverij Vanden Broele bieden een antwoord op onder meer volgende vragen:

 • Hoe gebruikt u subsidies als hefboom om projecten op te starten?
 • Hoe gaat u hiermee aan de slag? 
 • Hoe kan u subsidies gebruiken om verder te gaan dan het lopende beleid?
 • Hoe Subsidiemanager optimaal gebruiken voor sportprojecten? 

Graag gaan we, in de mate dat de tijd het toelaat, ook in op vragen rond subsidiëring die verband houden met sport. Gelieve uw vragen tegen uiterlijk 10 april 2021 door te sturen via helpdesk@subsidiemanager.be.

Inschrijving kan tot 22/04/2021.

Sprekers

 • Björn Koopmans is subsidie-adviseur bij IDEA Consult.
 • Tristan de Jong is subsidie-adviseur bij IDEA Consult.
 • David Nassen is subsidie-adviseur bij IDEA Consult.

Programma

09.00 u. Welkom

09.05 u. Introductie

 • Helikopterperspectief op het subsidielandschap (inclusief Erasmus+)
 • Vragen van deelnemers

09.20 u. Voorbeelden subsidies in Subsidiemanager

 • Inhoudelijk bespreking van enkele interessante subsidies
 • Praktische aanpak van projectoproepen en interne organisatie
  • Specifieke sportsubsidies
  • Een brede blik vanuit diverse invalshoeken, zoals sociale inclusie (doelgroepenbeleid), jeugd, recreatie, gezondheid, sportinfrastructuur & ruimte om te sporten, duurzaamheid
 • De technische aanpak in Subsidiemanager

10.00 u. Uitwisseling

 • 20 minuten inspiratie opdoen
  • Uitwisseling tussen de deelnemers
  • Break-out rooms voor ideeën pitches en bespreking o.a. Erasmus+
 • 10 minuten globale terugkoppeling

10.30 u. Projectaanvragen en lopende dossiers

 • Dossierbeheer in Subsidiemanager

10.55 u. Slot

 • 5 tips
 • Vragenronde

Wenst u als klant te genieten van deze unieke inkijk in het sport-subsidielandschap?

Ik schrijf me in

Deel dit nieuwtje