Terug naar overzicht

Hemelwaterplan verplicht? Subsidies to the rescue!

Volgens minister van Omgeving Zuhal Demir biedt een hemelwaterplan op het niveau van een gemeente een gebiedsdekkende visie over hoe er met het hemelwater afkomstig van zowel onverharde als verharde oppervlakte vandaag en in de toekomst moet worden omgegaan. Het is belangrijk dat bij de uitwerking van de hemelwaterplannen in het kader van de aanpak van zowel waterschaarste als wateroverlast zo veel mogelijk ingezet wordt op de infiltratie van hemelwater.

Minister Zuhal Demir licht hieronder het aangekondigde wettelijk kader dat aan de Vlaamse steden en gemeenten de verplichting zal opleggen om een gemeentelijk hemelwaterplan op te stellen en de bijhorende subsidies toe.

“Er gebeurt vandaag reeds heel wat om deze doelstelling om te zetten in beleid. In de blue deal heb ik aangegeven dat het ambitieniveau van de hemelwaterplannen zal worden verhoogd door de scope te verbreden naar een hemelwater- en droogteplan. De toegang tot watergerelateerde subsidies zal vanaf 2024 worden gekoppeld aan het beschikken over een dergelijk plan. Binnen de CIW is een project opgestart dat uitvoering zal geven aan deze opdracht. Dit project heeft volgende outputs:

  • Opmaak van een blauwdruk voor een hemelwater- en droogteplan;
  • Opmaak van een goedkeuringsprocedure voor de vaststelling van een hemelwater- en droogteplan;
  • Aanpassen van de wetgeving zodat het ontvangen van watergerelateerde subsidies afhankelijk wordt gemaakt van een hemelwater- en droogteplan;
  • Opmaak van een voorstel tot subsidieregeling voor acties uit de hemelwater- en droogteplannen.”

De subsidies zijn dus in aantocht. Subsidiemanager detecteert ze voor u en houdt u op de hoogte.

Bron: Vlaams parlement, Schriftelijke Vragen – Gemeentelijke hemelwaterplannen – Wettelijk kader van Bart Claes aan minister Zuhal Demir, nr. 172 (2020-2021)

Deel dit nieuwtje