Terug naar overzicht

Infosessies Europese subsidieprogramma’s

Heeft u het ook gemerkt in uw mailbox? Met de start van de nieuwe Europese subsidieprogramma periode, zijn ook de infosessies hierover gestart. De komende weken kan u veel informatie inwinnen over de stand van zaken van de verschillende programma’s. We vestigen alvast uw aandacht op de 2 volgende:

  • VLAIO organiseert in de week van 15 maart een roadshow in verband met de Interreg programma’s.
  • VLAIO, Vleva en de Vlaamse provincies organiseren in de week van 22 maart een reeks virtuele infosessies i.v.m. Life, Erasmus+, Horizon Europe, EFRO en Interreg’s.

Allemaal heel interessant, maar natuurlijk ook veel informatie. Aan welke sessies neemt u best deel? Hoe zorgt u na deelname dat u door de bomen het bos blijft zien? Hoe activeert u uw organisatie hierrond? Subsidiemanager en IDEA Consult kunnen u helpen met deze vragen.

Klanten van de Subsidiemanager vinden in het deel ‘Kennisbank’ onder ‘Programma’s’ voor elk van deze programma’s een inlichtingsfiche. Deze overzichtelijke fiche geeft u een algemeen beeld over het programma waardoor u beter kan inschatten of dit interessant is voor uw organisatie. De fiche bevat o.a. het werkingsgebied, de voertaal, de prioriteiten en contactpunten.

IDEA Consult kan u na de sessies ook ondersteunen om actief rond de programma’s aan de slag te gaan. De mogelijkheden zijn divers en kunnen afgestemd worden op maat van uw organisatie. Enkele voorbeelden:

  • Workshop i.v.m. het 95%-concept van Interreg Vlaanderen-Nederland: waar zitten de mogelijkheden voor uw organisatie? Hoe zet u de stap van idee naar project?
  • Screening van uw meerjarenplan op mogelijkheden voor Europese subsidies en begeleiding bij verdere aanpak voor de stap te maken naar projecten door bv. workshops met betrokken diensten.
  • Middelen zijn niet onbeperkt. Daarom is het ook mogelijk om te ondersteunen bij prioritering. Welke programma’s zijn voor u het interessants? Welke projecten hebben de grootste slaagkans?

Meer informatie over Subsidiemanager: vul het contactformulier in op https://www.subsidiemanager.be/contact/.

Meer informatie over de subsidiedienstverlening van IDEA Consult: mail naar subsidies@ideaconsult.be.

Deel dit nieuwtje