Terug naar overzicht

Investeringssteun groene warmte, restwarmte en biomethaan

Wat?

Ondernemingen en entiteiten die in het Vlaamse Gewest investeren in nieuwe nuttige groene warmte-installaties uit biomassa, zonneboilers of diepe geothermie; de benutting van restwarmte; warmtenetten of de productie (en injectie) van biomethaan, kunnen via een oproep subsidies ontvangen.

De investeringen moeten gebeuren in het Vlaams Gewest. Het betreffen installaties waaraan geen groenestroomcertificaten of geen warmtekrachtcertificaten werden toegekend of kunnen worden toegekend én niet in aanmerking komen voor 'de ecologiepremie+' of 'de strategische ecologiesteun'.

De investeringen hebben betrekking op nuttige groene warmte-installaties uit biomassa, zonneboilers of diepe geothermie; de benutting van restwarmte; warmtenetten of de productie (en injectie) van biomethaan.

Wie?

Zowel lokale besturen als ondernemingen en entiteiten in het Vlaams Gewest kunnen deze subsidie aanvragen.

De steun wordt niet verleend aan een aanvrager die tot een doelgroep behoort waarvoor de Vlaamse Regering een energiebeleidsovereenkomst (EBO) definitief heeft goedgekeurd, en die de aanvrager niet heeft ondertekend of die hij niet naleeft.

Beschikbaar budget

Het maximum aan te vragen steunpercentage hangt af van het type investering, de grootte van de onderneming/andere aanvragers.

Voor de oproep 2020 van 12 oktober tot en met 11 november 2020 bedraagt het beschikbaar budget:

  • € 3.066.000 voor groene warmte (biomassa, zonneboiler en diepe geothermie), aangesloten warmtenet of aangesloten organic rankine cycle;
  • € 7.160.000 voor installaties voor de benutting van restwarmte, aangesloten organic rankine cycle of energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling (warmtenet);  
  • € 0 voor installaties voor de productie (en injectie) van biomethaan.

Deadline

10/11/2020.

Deel dit nieuwtje