Terug naar overzicht

Lancering projectoproep voor aangename Leefbuurten

De Vlaamse Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur slaan de handen in elkaar slaan om lokale overheden te ondersteunen bij de herinrichting van hun straten en wijken aan de hand van een projectoproep voor aangename ‘Leefbuurten’.

We kennen allemaal de buurten waar het fijn wonen is. Waar de buren elkaars voornaam kennen en samen een wandeling maken door de wijk. Zo zijn er duizenden in Vlaanderen, maar het moeten er nog veel meer worden. De publieke ruimte moet terug een plek van ontmoeting worden. Aangename wijken met veel aandacht voor leefbaarheid en groen.
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers

 

Veel lokale besturen willen het openbaar domein in hun stad of gemeente herinrichten. Maar hoe moeten ze dat juist aanpakken? Hoe vertaalt zich dat in concrete ontwerpen? Welke ingrepen zijn nodig om mensen te stimuleren om te wandelen of de fiets te nemen? Hoe rijmen we dat met de opgave van ontharding en waterbuffering? Voor antwoorden op deze vragen zijn burgemeesters, schepenen en ambtenaren op zoek naar concrete antwoorden, inspiratie en voorbeelden.

Projectoproep

Vanaf vandaag kunnen Vlaamse steden en gemeenten hun projecten indienen om van een gewone wijk een echte leefbuurt te maken.  Daaruit worden de vijf tot tien meest ambitieuze en inspirerende projecten geselecteerd die vervolgens ondersteund zullen worden bij de uitwerking van een kwaliteitsvol ontwerp. De geselecteerde steden en gemeenten kunnen rekenen op intensieve begeleiding en de benodigde expertise, onder meer op het vlak van mobiliteit, vergroening, ontharding en burgerparticipatie. Voor deze ondersteuning wordt ongeveer 590.000 euro voorzien.

Crisissen zorgen voor enorme uitdagingen, maar ook voor nieuwe inzichten en kansen. Die moeten we nu grijpen en met de nodige portie lef onze publieke ruimte durven hertekenen. Buurten creëren met meer ruimte om te wandelen, fietsen en spelen. Met meer bomen die zorgen voor afkoeling. Met meer kansen tot ontmoeting. De grensverleggende projecten zullen nadien ook ter inspiratie dienen voor andere lokale besturen en hen helpen om antwoorden te krijgen op veel voorkomende vragen. Zo geven we onze wijken en buurten terug in handen van haar inwoners.
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers

 

Voor meer info over de projectoproep kan u terecht op www.leefbuurten.be of in de fiche ‘Leefbuurten’ in Subsidiemanager.

Schrijf u in voor het webinar 'Leefbuurten' op 22 maart 2021

Inschrijven

Deel dit nieuwtje