Terug naar overzicht

Maatregel Gasconvector in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds

Onbekend is onbemind

Met de winter voor de deur brengen we graag een minder gekende subsidielijn voor OCMW’s onder de aandacht. Mensen die moeilijkheden hebben om hun gas- of elektriciteitsfactuur te betalen (toepassingsgebied W. 4/9/2020) kunnen via het OCMW steun krijgen. De maatregel over de 'gasconvector' kent een premie toe aan de personen die hun verwarmingsinstallatie op elektriciteit of op steenkool vervangen door een gasconvector. 

In het kader van de maatregel kan het OCMW steun verlenen voor een maximumbedrag van 2.000 euro per woning. Er is geen minimumbedrag vastgesteld.

De kosten die voortvloeien uit de installatie kunnen ten laste worden genomen in het kader van deze maatregel of kunnen worden ingevoerd in het kader van het deel dat in artikel 6 W. 4/9/2002 voorbehouden is voor preventieve maatregelen.

Deel dit nieuwtje