Terug naar overzicht

Nieuw Kunstendecreet in aantocht voor 2023 – 2027

De Vlaamse Regering keurde principieel het voorontwerp van het Kunstendecreet voor subsidieperiode 2023 – 2027 goed. Hierdoor wordt de subsidiëring van de kunstensector toekomstgericht gewaarborgd. Sinds 2004 is het Kunstendecreet het belangrijkste subsidiekader voor de professionele kunsten in de Vlaamse Gemeenschap. De basis van het vorige Kunstendecreet blijft dus bestaan, al zullen er weer wat nieuwe accenten gelegd worden op de kunstenaar, internationalisering en het duurzaam ondersteunen van grotere kunsthuizen.

De volgende vernieuwingen worden geïntroduceerd:

  • Er wordt een duurzamer subsidieperspectief voor enkele grote kunstenhuizen gecreëerd, zoals voorzien in het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024. Deze kunstenorganisaties krijgen de garantie van minimaal tien jaar werkingssubsidie.
  • Een tweeledige structuur onderscheidt de kortlopende subsidie-instrumenten van de werkingssubsidies en de budgettaire verhouding tussen beide wordt decretaal vastgelegd.
  • Er wordt een bijkomende focus op landschapszorg uitgewerkt.
  • Kunstenaars krijgen specifiekere steun om hun praktijk te ontwikkelen, zowel via heldere, op kunstenaars gerichte instrumenten als via de subsidiëring van organisaties die hen een goede werk- en presentatiecontext bieden.
  • Het instrumentarium voor internationalisering van kunstenaars en kunstenorganisaties wordt uitgebreid, met als doel de uitstraling van de Vlaamse kunstensector te vergroten.
  • De toepassing van fair practices en integriteit binnen de kunstensector wordt actief gestimuleerd.

In deze onzekere tijden waarin de kunstensector haar organisatiemodellen, content, distributievormen en kostenstructuren moet aanpassen onder invloed van de coronapandemie, is een toekomstbestendig en duurzaam Kunstendecreet belangrijker dan ooit.

Meer info over het Kunstendecreet in Subsidiemanager.

 

Bron: Vlaanderen, departement Cultuur, Jeugd, Media

Deel dit nieuwtje