Terug naar overzicht

Oproep plattelandsprojecten 2021 (Oost-Vlaanderen)

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een nieuwe oproep voor provinciale plattelandsprojecten die de leefkwaliteit op het platteland verbeteren. Dit kadert in de overgangsperiode die Europa voorziet in aanloop naar de volgende programmaperiode.

Voor projecten die passen binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland, is een budget beschikbaar van 1,1 miljoen euro (Omgevingskwaliteit en Platteland Plus). De maximale cofinanciering bedraagt 65%.

Er wordt gezocht naar projecten die aansluiten bij de volgende hoofdthema's:
- Ondernemen
- Armoede en welzijn
- Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen
- De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
(Erfgoed en toerisme wordt niet opgenomen in deze oproep.)

Om de gevolgen van de coronacrisis op het platteland te milderen, vraagt Vlaams Minister Demir extra aandacht voor eenzaamheid, lokale landbouw en korte keten, en biodiversiteit.

Uw projectidee indienen?


Heeft u een goed projectidee, vul dan vóór 15 april (12u 's middags) het aanmeldingsformulier in.
De volgende stap is de definitieve indiening via het e-loket op 1 juli 2021 (12u 's middags).
Goedgekeurde projecten kunnen starten vanaf 1 januari 2022. 

Alle info is ook terug te vinden in de fiche in Subsidiemanager: PDPO - Plattelandsprojecten: Omgevingskwaliteit en Plattelandplus (Oost-Vlaanderen)


Inspiratiemoment

Plattelandsloket Oost-Vlaanderen nodigt u graag uit voor een online inspiratiemoment op donderdag 18 maart 2021 van 9u30 tot 12u.

Dit moment start met een toelichting van de oproep, timing en procedure. Daarna kan u een keuze maken uit hun digitale workshops:
- Projecten gericht op duurzame oplossingen voor droogte en wateroverlast
- Ondersteunen van gemeenten in de uitvoering van hun lokale voedselstrategieën
- Herbestemming kerkgebouwen
- Inrichting ontmoetingsplaatsen in de publieke ruimte

Interesse? Schrijf u dan vóór 11 maart in via dit formulier.

Deel dit nieuwtje