Terug naar overzicht

Oproep van het Venture Philantropy Fonds

Indienen kan nog tot 09/11/2020

De steun van het Venture Philanthropy Fonds is als een zuurstofbel die helpt om de interne werking te optimaliseren van organisaties (vzw’s of sociale-economiebedrijven) met een ontwikkelingspotentieel of die voor een uitdaging staan om hun maatschappelijke impact in België te behouden of vergroten.
Het doel van een ondersteuning door het Venture Philanthropy Fonds is om mee te werken aan of de aanzet te geven tot een proces van structurele versterking van de geselecteerde organisaties via het financieren van externe consultancy en van bepaalde strategische investeringen en door het inzetten van het netwerk van de Koning Boudewijnstichting.

De ondersteuning loopt over drie jaar. Zij wordt uitgetekend in een boordtabel, waarvan de doelstellingen zijn opgemaakt in overleg met de directie en de Raad van Bestuur van de organisatie.
Elke geselecteerde organisatie zal werken met een begeleider van de Koning Boudewijnstichting, een vertrouwenspersoon die bereid is om de organisatie te sturen en te ondersteunen in haar aanpak.

De totale financiering kan oplopen tot 80.000 euro, waarvan minstens de helft gaat naar externe consultancy.

Sinds juni 2015 is BNP Paribas Fortis Private Banking de financiële partner van het Venture Philanthropy Fonds. Via een deel van de inkomsten uit haar maatschappelijk verantwoorde investeringen (MVI) levert de bank een belangrijke bijdrage aan het Venture Philanthropy Fonds.

Voor wie?
Verenigingen (vzw's) of ondernemingen in de sociale economie en/of met sociaal oogmerk die gevestigd zijn in België en die zich inzetten voor sociale inclusie in België. Deze oproep richt zich niet tot organisaties in oprichting (ideeënfase), koepelorganisaties, federaties of gelijkaardige organen.

Deel dit nieuwtje