Terug naar overzicht

Oproep voor kandidaten voor een erkenning als Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek

Het agentschap Opgroeien regie doet een oproep voor het aanvragen van een erkenning als Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek (DMO). De erkenning wordt toegekend voor een verlengbare periode van minimaal twee en maximaal vijf jaar. Het werkingsgebied van de DMO bestaat uit de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De administrateur-generaal van Opgroeien regie zal één Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek erkennen op advies van het Vlaams Centrum voor Adoptie.

De rol van de DMO in de adoptieprocedure? Voorafgaand aan de adoptie gaan bevoegde instanties de geschiktheid van de adoptieouders na. Zij beoordelen de juridische bekwaamheid en de sociaal-pedagogische capaciteit van de ouders. Daarom beveelt de familierechter de uitvoering van het maatschappelijk onderzoek. Nadat het maatschappelijk onderzoek werd bevolen door de familierechtbank, verwijst het Vlaams Centrum voor Adoptie de adoptant door naar de erkende DMO. Deze dienst neemt contact op met de adoptant en gaat van start met het maatschappelijk onderzoek.

De basissubsidies voor personeels- en werkingskosten worden automatisch toebedeeld. Om hiervan een beeld te schetsen, in 2020 bedroeg die subsidie 491.356,84 euro. De basissubsidie stelt de DMO in staat om 165 onderzoeken per jaar te realiseren en deze wordt per extra gerealiseerd maatschappelijk onderzoek vermeerderd met 2.447,26 euro.

Interesse? Doe een aanvraag!

Deel dit nieuwtje