Terug naar overzicht

Oproep wedstrijd fietsinfrastructuur

Doelstelling

 

Stad en Architectuur en Fietsberaad Vlaanderen willen Vlaamse fietsinfrastructuurprojecten onder de aandacht brengen. Het betreft projecten die aantonen hoe onze steden en gemeenten leefbaarder worden door in te zetten op fietsvriendelijke infrastructuur. Met dit doel organiseren zij een wedstrijd rond fietsinfrastructuurprojecten. De wedstrijd wil wijzen op het belang van een zorgvuldige vormgeving en hoge ontwerpkwaliteit als voorwaarde voor een geslaagd fietsproject. Zij wil ook de aandacht vestigen op een verknoping van de disciplines stedenbouw, landschapsontwerp en mobiliteit en het debat voeden over een kwalitatieve geïntegreerde aanpak van duurzame mobiliteit.

Voorwaarden

 

Welke projecten komen in aanmerking?

  • projecten gerealiseerd in Vlaanderen, inclusief Brussel;
  • voorlopig of definitief opgeleverd tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2021;
  • uit de disciplines architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en infrastructuur. In aanmerking komen fietswegen, bruggen, -tunnels, -stallingen maar ook ontwerpen voor de publieke ruimte (pleinen, parken, woonomgevingen, …) onder de voorwaarde dat de realisatie van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur een essentieel deel uitmaakt van de ontwerpopgave.
Procedure 

 

Het dossier, in het Nederlands opgesteld en moet samengesteld zijn uit:

  • het inschrijvingsformulier;
  • een projectfiche, op basis van een vooraf vastgelegde template;
  • een technisch dossier, in digitale vorm, bestaande uit alle relevante tekeningen van het project, minstens 5 afbeeldingen van de realisatie en een toelichting bij het project en het proces;
  • het akkoord voor deelname van de opdrachtgever;
  • een aangifte van in acht te nemen vermelding van auteurs (van foto’s).

Deadline

Uiterlijke inzenddatum is 01/03/2021.

Bekendmaking winnaar en prijs

De vakjury maakt de winnaar bekend op een studiedag rond fietsinfrastructuur in oktober 2021. Er is geen prijzengeld verbonden aan de wedstrijd.

Deel dit nieuwtje