Terug naar overzicht

Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen

De Vlaamse en federale maatregelen gebundeld

De Vlaamse en federale overheid hebben verschillende maatregelen genomen om de lokale besturen bij te staan bij de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden naar aanleiding van de COVID-19-crisis. Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft op haar website een overzicht gepubliceerd van alle maatregelen, met ook informatie over de boekhoudkundige verwerking. Het betreft vooral subsidies op vlak van sociaal beleid (voedselhulp, verhoogd leefloon,...) en ondersteuning van scholen, kinderopvang en ouderenvoorzieningen. Op de website ook info over de verdeling van het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport over de Vlaamse gemeenten en de VGC (€87 miljoen in totaal).

Deel dit nieuwtje