Terug naar overzicht

Projecten zwerfvuil & sluikstorten

Een initiatief van Mooimakers

Ongetwijfeld heeft u ook ideeën en plannen om het zwerfvuil en sluikstorten in uw gemeente aan te pakken. Om een onderbouwd beleid uit te bouwen of voor het uittesten van een specifieke maatregel kan u rekenen op de inhoudelijke, financiële en logistieke ondersteuning van Mooimakers.

Op basis van een 5-pijlerbeleid ondersteunt Mooimakers lokale besturen die effectieve maatregelen willen invoeren en implementeren in hun beleid.

Jaarlijks voorziet Mooimakers 3 vaste periodes voor het indienen van projectaanvragen:

  • Van 1 januari t.e.m. 28 februari
  • Van 1 mei t.e.m. 30 juni
  • Van 1 september t.e.m. 30 oktober

U krijgt ten laatste 2 maanden na het indienen van uw projectaanvraag feedback van de werkgroep Projecten Zwerfvuil en sluikstort van Mooimakers.

U kan kiezen tussen drie projecten:

  • Aanpak van een vuilnisbakkenplan (ondersteuning van € 7.000 tot € 30.000)
  • Thematische aanpak van zwerfvuil en/of sluikstort (tot max. € 25.000)
  • Een eigen voorstel van specifieke aanpak van de openbare netheid (tot max. € 25.000)

Laat deze kans niet liggen en maak van uw gemeente een mooie gemeente met de steun van Mooimakers!

Deel dit nieuwtje