Terug naar overzicht

Projectoproep Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse

Jongeren sensibiliseren voor kunst en geschiedenis

Het Fonds Irène Heidebroek en Eliane van Duyse organiseert een jaarlijkse wedstrijd om een of meerdere creatieve en originele projecten te bekronen die jongeren tussen 12 en 18 jaar ertoe kunnen aanzetten artistiek of historisch belangrijke plaatsen in België te bezoeken. Het wil de jongeren (max. 25 jaar oud) actief laten deelnemen aan dit initiatief door hen te vragen een project te bedenken dat andere jongeren naar de musea kan leiden. De jongeren zijn ook vertegenwoordigd in de jury.

Het project van de laureaat zal daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daartoe kan het een financiële ondersteuning krijgen van maximaal 10.000.

Dossiers kunnen worden ingediend door:

    1. scholen, jeugdbewegingen, jeugdhuizen
    2. elke derde die voor de technische realisatie kan zorgen
    3. elke culturele operator

De Koning Boudewijnstichting verduidelijkt dat de oproep zich in feite richt tot elke organisatie die een project uitdenkt om de belangstelling van jongeren voor kunst en geschiedenis aan te wakkeren.

Aldus kunnen ook lokale besturen, eventueel in samenwerking met scholen en/of musea een kandidaatdossier indienen.

Vorig jaar (2019) werd het project ondersteund waarbij jonge Brusselaars uit het technisch onderwijs een schaalbare mobiele app ontwikkelden voor het museum La Fonderie. Via deze app werd via de geschiedenis van de bronsgieterijfabriek de link gelegd tussen de industriële revolutie en de huidige en toekomstige samenleving.

De oproep loopt tot en met 15/03/2021.

Deel dit nieuwtje