Terug naar overzicht

Projectoproep Preventie Everzwijn Schade

Ondersteuning voor projecten die bijdragen aan een evenwichtige manier van samenleven met everzwijnen in Vlaanderen

Everzwijnen zijn al enkele jaren aan een opmars bezig in Vlaanderen. Goed nieuws voor de gezondheid van onze natuur, maar helaas brengt dit ook vervelende situaties met zich mee. Everzwijnen eten graag én alles wat op hun pad komt. Zelden laten ze hun eetplek proper achter.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) ondersteunt projecten die bijdragen aan een evenwichtige manier van samenleven met everzwijnen in Vlaanderen.  De focus van de projectoproep “Preventie Everzwijn Schade” ligt op het nemen van collectieve en ruimtelijk relevante en preventieve maatregelen om schade door everzwijnen te voorkomen.

De projecten moeten voorbeelden zijn van een duidelijke gemeenschappelijke aanpak tussen de verschillende actoren (landbouw, natuur, jagerij, overheden, particulier) en een breed gedragen oplossing voorleggen voor samenleven met everzwijnen op lange termijn.

Enkele voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn: plaatsing van rasters, wildroosters, inrichting van natuur, compensatie van verlies van landbouwopbrengsten, alternatieven om de everzwijnpopulatie te sturen, plaatsing van waarschuwingsborden, etc. Het preventieplan moet een ruimtelijk samenhangende aanpak op niveau van de everzwijnpopulatie bevatten, zowel op korte als op lange termijn.

Projecten worden voor maximaal 60% van de goedgekeurde projectbegroting door ANB gesubsidieerd, met een minimum van 10.000 euro en een maximum van 50.000 euro.

Aanvragen voor projecten kunnen worden ingediend tot en met 15 oktober 2020.

Deel dit nieuwtje