Terug naar overzicht

Subsidies mondiale projecten (Oost-Vlaanderen)

Verlenging van de budgetbestedingstermijn voor 6 maanden

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft beslist om organisaties die dat wensen een verlenging te geven van de termijn waarin zij hun budget voor subsidies mondiale projecten kunnen besteden. De verlenging geldt voor 6 maanden en is ingegeven door de vaststelling dat ingevolge de coronacrisis veel projecten hun budget niet hebben kunnen besteden in 2020. Wie de termijn wenst te verlengen moet dit vóór 15 december 2020 melden via noord-zuid@oost-vlaanderen.be.

Deel dit nieuwtje