Terug naar overzicht

Subsidies voor veilige schoolroutes

Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken, Lydia Peeters, laat onderzoeken of de subsidieprocedure voor “veilige schoolomgevingen” uitgebreid kan worden tot “veilige schoolroutes”

Reeds 151 Vlaamse steden en gemeenten maakten gebruik van de subsidie voor een veilige schoolomgeving. Hiermee konden sinds oktober 2019 552 schoolomgevingen veiliger worden gemaakt. Met deze subsidie kunnen projecten worden uitgevoerd door middel van snel uitvoerbare ingrepen. De gerealiseerde projecten zijn uiteenlopend, zoals een school- of fietsstraat, herinrichten van de fiets- en voetpaden, aanbrengen van markeringen, signalisatie of straatmeubilair aanbrengen of zelfs het opzetten van een fietsbeloningssysteem.

Minister Peeters geeft aan dat voor de realisering van deze projecten ingespeeld wordt op de kennis van de lokale besturen over hun schoolomgevingen. Immers, het zijn de steden en gemeenten die de meest directe kijk hebben op wat er kan en moet veranderen in een schoolomgeving om die verkeersveiliger te maken.

De subsidie veilige schoolomgeving is dus zeker succesvol, maar heeft een belangrijke beperking en dat is dat ingrepen binnen een straal van 100 meter rond de schooltoegang moeten gebeuren (of eventueel tot het eerste kruispunt aan beide zijden van de schooltoegang indien dit verder ligt dan 100m).

Daarom laat de minister nu onderzoeken of de subsidieprocedure kan worden uitgebreid naar schoolroutes, zodat knelpunten op die routes zoveel als mogelijk kunnen worden weggewerkt. Heel wat lokale besturen hebben reeds schoolroutekaarten, waarop bepaalde verkeersonveilige punten staan aangeduid. Die moeten maximaal worden weggewerkt.

De redactie van de Subsidiemanager volgt de ontwikkelingen op de voet en voegt de nieuwe subsidie toe aan de tool zodra deze beschikbaar is, zodat u er onmiddellijk mee aan de slag kan gaan.

Bron: website minister Peeters

Deel dit nieuwtje