Terug naar overzicht

Veerkrachtige steden na corona (Relance)

Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers lanceerde vandaag een bijkomende projectoproep voor stadsvernieuwingsprojecten. “Corona heeft onze steden extra onder druk gezet en uitgedaagd. De stad is de plaats waar problemen én oplossingen het eerst zichtbaar worden. De lokale besturen toonden deze crisis een ongelofelijke veerkracht. Met een bijkomende impuls van 20 miljoen euro willen we onze steden stimuleren om te blijven vernieuwen en innoveren.”

De Vlaamse overheid kent jaarlijks subsidies toe aan stadsvernieuwingsprojecten. Zo zijn er de conceptsubsidies voor het uitwerken van innovatieve ontwerpen, in totaal 360.000 euro. Daarnaast zijn er de jaarlijkse projectsubsidies voor de realisatie van concrete projecten. Hiervoor trekt de Vlaamse regering 7,8 miljoen euro voor uit. 

Daarbovenop is er nu beslist om een extra projectoproep te lanceren in het kader van het Vlaamse relanceplan. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De stad is het bestuursniveau van de toekomst. Dat hebben ze deze coronacrisis bewezen. Gezonde en innovatieve steden vormen mee de motor van onze samenleving. Dat zien we aan de cijfers. Ondanks de crisis plannen de lokale besturen de komende jaren 17,4 miljard euro te investeren. Dat is 2,6 miljard euro meer dan oorspronkelijk geraamd. Ze tonen een ongelofelijke veerkracht en dat willen we met deze projectoproep verder stimuleren.”

Concreet maakt de Vlaamse regering 20 miljoen euro extra vrij voor stadsvernieuwingsprojecten die de sociale, fysieke en economische dimensie van een bepaalde stadswijk opwaarderen en verbeteren.

De stadsvernieuwingsprojecten (infrastructurele ingrepen) hebben als doel om:

  1. hefbomen voor economische heropleving en ontwikkeling te creëren (diversiteit winkels, smart city, leegstand, herdenken werkplekken, digitale inclusie);
  2. de sociale ruimte van de wijk, buurt of stadsdeel op te waarderen (knooppunten voor: sport, spel, beweging, ontmoeting, informatie, werk, sociale cohesie);
  3. fysieke kwaliteit van de publieke ruimte te verhogen (groenblauwe dooradering, leefbaarheid, autoluw, multimodale hubs (mobipunten / hoppinpunten)).
Corona heeft onze steden éxtra onder druk gezet en uitgedaagd. We zeggen soms dat we terug willen naar de tijd vóór corona. Terug naar het oude normaal. Maar dat mag het doel niet zijn. We moeten de ambitie hebben om beter te doen. De stad ná corona moet blijven vernieuwen. Met deze extra impuls kunnen onze steden zich verder ontwikkelen tot groeipolen van creativiteit, ontmoeting, diversiteit en economische welvaart. Denk aan stadswijken van de toekomst met veel groen, innovatieve woonvormen en coworking spaces.
Minister Bart Somers

 

De dertien Vlaamse centrumsteden, eenentwintig provinciale steden, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel kunnen een stadsvernieuwingsproject indienen.

Alle informatie rond deze oproep vindt u in de subsidiefiche in Subsidiemanager.

Deel dit nieuwtje