Terug naar overzicht

Verslag webinar ‘Vooruitblik naar de nieuwe Europese subsidieperiode’

Meer dan 125 deelnemers schreven zich in voor het webinar ‘Vooruitblik naar de nieuwe Europese subsidieperiode’ en werden ondergedompeld in de nieuwe Europese programmaperiode.

Bart Dewandeleer, adjunct-kabinetschef van Hilde Crevits, gaf duiding bij de verwachte timing, budget en inhoud van EFRO-Vlaanderen. Hij bracht ook goed nieuws voor de lokale besturen, ook in de komende programmaperiode blijft dit een belangrijke doelgroep. Hij sloot af met een heel concrete oproep:

  • Hou de programma’s en oproepen goed in het oog.
  • Vertrek vanuit uw meerjarenplan en wat u wil bereiken. Kies waarvoor u op zoek wil gaan naar Europese middelen. 
  • Zoek nu al samenwerkingsverbanden op. Door deze samenwerkingen kan u middelen slimmer aanvragen en is er minder versnippering van de middelen.

Anneleen Van Tendeloo van het subsidieteam van Idea Consult koppelde de verschillende programma’s aan concrete acties die nu al genomen kunnen worden. Hiermee zorgde ze voor een leidraad bij de start van deze nieuwe programmaperiode. Accenten werden gelegd op PDPO, Interreg Vlaanderen-Nederland, Erasmus+, en ESF/EFRO zonder de andere programma’s te vergeten. Waar kan u nu al mee aan de slag en welke actie neemt u dan? Welke programma’s kan u als lokaal bestuur best opvolgen? Dit alles werd in een mooi helder overzicht gegoten.

Tot slot vertelde Kaatje Gevaert van de provincie West-Vlaanderen nog hoe u zich als organisatie kan voorbereiden op de nieuwe programmaperiode. Met 5 belangrijke stappen als houvast en verschillende overzichtelijke tips, gaf ze handvaten aan de lokale besturen. Als belangrijke tips gaf ze mee:

  • Gebruik zeker de beschikbare ondersteuning.
  • De belangrijkste stap - nog voor het aanvraagdossier - is om uw eigen projectidee helder te krijgen in een projectconcept. Zo houdt u goed in het oog wat u er als lokaal bestuur zelf uit wil halen.

Subsidiemanager vormt een ideale tool om de relevante Europese calls op te volgen in functie van de prioriteiten van uw bestuur of organisatie. De oproepen worden overzichtelijk samengevat en u kan een e-mail alert instellen zodat u verwittigd wordt wanneer er voor u relevante calls verschijnen.

Deel dit nieuwtje