Terug naar overzicht

Wijzigingen Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) en DAC-subsidies

Op 18 december 2020 heeft het Vlaams Parlement het programmadecreet bij de begroting van 2021 aangenomen. Deze bevatte onder meer wijzigingen voor het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) en de DAC-subsidies.

Allereerst zal het Fonds Culturele Infrastructuur worden ingekanteld binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM). Deze operatie kadert in een administratieve vereenvoudiging, waardoor het Departement de dienstverlening van het Fonds volledig overneemt. Uit onze navraag blijkt dat dit geen invloed heeft op de aanvraagprocedures van het huidige subsidiereglement voor bovenlokale culturele infrastructuur. Er is wel één verschilpunt met het oorspronkelijke reglement uit 2017: door de wijziging van het programmadecreet zijn voortaan alle begunstigden verplicht om bij uitvoering van de werken de principes van de wetgeving overheidsopdrachten toe te passen.

Ten tweede de DAC-subsidies. De vroegere tewerkstellingsprojecten van het Derde Arbeidscircuit (DAC) zijn geregulariseerd door de DAC-arbeidsplaatsen in de cultuur-, jeugd- en sportsector om te zetten naar reguliere werkgelegenheid. De subsidies voor DAC-projecten werden daarmee dus personeelssubsidies.

Met de wijziging in het programmadecreet wordt deze financiering nu overgeheveld naar de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenwerk, mits het werknemers betreft binnen de sector lokaal cultuurbeleid. Dit was eerder al het geval voor de DAC-middelen van het landelijk georganiseerde jeugdwerk en het gemeentelijke jeugdwerkbeleid.”

Uit onze navraag blijkt verder dat DAC-subsidies over alle sectoren heen een uitdovende maatregel is, en nieuwe DAC-subsidies in geen enkele sector nog kunnen worden aangevraagd. Die middelen worden over het algemeen toegevoegd aan de structurele subsidies. Enkel wanneer dat niet kan - de Vlaamse Overheid verleent bijvoorbeeld geen structurele subsidies binnen het lokaal cultuurbeleid - worden die middelen elders opgenomen.

Deel dit nieuwtje