Terug naar overzicht

Creative Europe-programma (2021-2027) op de rails

Een nieuwe generatie EU subsidieprogramma’s, waaronder Creative Europe, loopt officieel van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027. Het Creative Europe-programma krijgt stilaan haar definitieve vorm na het principieel akkoord over de Europese meerjarenbegroting van 14 december.

Start in zicht

1.     Budget

De Europese Commissie, de 27 EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geraakt over het Meerjarig Financieel Kader (MFK 2021-2027) ter waarde van 1074,3 miljard euro. Dit is 16 miljard meer dan eerder deze zomer was afgesproken. Zo’n 15 miljard euro hiervan gaat naar de Europese boegbeeld-programma's waaronder Creative Europe. Creative Europe ontvangt 600 miljoen euro extra, waardoor het totaalbudget meer dan 2,4 miljard euro bedraagt voor de komende programmaperiode 2021-2027.

2.     Het Creative Europe-kader

Het algemene Europese programmabeleid volgt een zachte evolutie naar de toekomst: 'Evolution rather than revolution'.

De drie Creative Europe-subprogramma’s Cultuur, Media en Cross-Sectoraal zijn versterkt. Cross-Sectoraal voorziet bovendien bijkomende aandacht voor media-nieuws en journalistieke vrijheid.

De bestaande Creative Europe (2014-2020) doelstellingen vormen de basis voor de nieuwe doelstellingen en sluiten aan bij de actuele algemene Europese thema's:

  • A European Green Deal: klimaat in focus binnen het economisch herstel, focus op duurzaamheid, weerbaarheid en kwaliteit vóór kwantiteit, met extra aandacht voor de relatie tussen cultureel erfgoed & toerisme.
  • A Europe Fit for the Digital Age #digital for culture: digitale en technologische vooruitgang om culturele en creatieve beleving zowel ‘gemengd’ toegankelijk als ook mogelijk te maken (blended mobility).
  • An Economy that Works for People: de rol van cultuur nóg meer aanwenden in de bevordering van sociale cohesie, gendergelijkheid, artistieke en journalistieke vrijheid, culturele diversiteit en mensenrechten, alsook in de samenwerking met de Westelijke Balkan.

Wat met uw project voor 2021?

1.     Wees er snel bij in 2021 en 2022

Volgens de huidige planning, start Creative Europe 2021-2027 met de eerste oproepen in de lente 2021. Stip aan dat in 2021 en 2022 extra hoge budgetten voor de oproepen zijn voorzien in vergelijking met de daaropvolgende jaren. Dit is Europa’s bijkomend antwoord op de impact van de Covid-19 pandemie. Dit gebaar wil potentiële Creative Europe-subsidieaanvragers uit de culturele, creatieve en AV-sectoren aanmoedigen in hun dagelijks engagement en maximale kansen bieden om hun internationale samenwerkingsinitiatieven verder te zetten en/of te ontwikkelen.

2.     Ga proactief aan de slag

In afwachting van meer concrete informatie over de oproepen, kan u proactief uw Europees project aanvatten. Maak alvast werk van volgende aspecten:

Content:

  • Ontwikkel een origineel projectidee met Europese meerwaarde.
  • Verwerk één of meerdere Europese thema's in de geplande projectactiviteiten.
  • Laat u inspireren door goede praktijkvoorbeelden via de EU-resultatenpagina.

Partnerschap:

  • Bouw een stevig partnerschap uit waarin de Europese ervaring alle deelnemers verrijkt.
  • De deelnemende landen aan het nieuwe Creative Europe Culture-programma zijn voorlopig enkel de 27 lidstaten, zonder het Verenigd Koninkrijk. Andere spelers, zoals de Westerse Balkanstaten en Europese buurlanden, dienen een nieuw samenwerkingsakkoord met de Europese Unie te ondertekenen om als volwaardige partner of projectleider te kunnen opereren. Een overgangsregeling is in de maak, om hen toch al in 2021 mee op te kunnen nemen in het programma. Volg dit proces van ondertekening via de EACEA-website.

Projectbudget:

  • Stel een ontwerp van algemene begroting op, met kosten en inkomsten die gedragen worden door alle volwaardige partners.

3.     Advies en begeleiding

Creative Europe Desk Vlaanderen staat graag tot uw dienst op weg naar uw succesvolle Europese samenwerking met steun van Creative Europe.

Van zodra het Creative Europe-werkprogramma 2021 vaste vorm heeft en de deelnamecriteria gekend zijn, kunnen projectvoorstellen opnieuw individueel worden besproken en organiseren ze weer infosessies en workshops.

De redactie van Subsidiemanager houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen rond Creative Europe.

Deel dit nieuwtje