Terug naar overzicht

Interreg Vlaanderen-Nederland maakt subsidielijnen bekend voor 2021-2027

Interreg Vlaanderen-Nederland publiceerde recent een “95% concept” van het programma 2021-2027. Het document is niet definitief, maar de grote lijnen voor de komende 6 jaar zijn wel al getrokken. Het document biedt inspiratie voor toekomstige projectpromotoren, want het noemt de verschillende acties op die men in de periode 2021 en 2027 wenst te ondersteunen.

Een mooi kerstcadeau voor organisaties en besturen uit het programmagebied dat bijna heel Vlaanderen dekt. Concreet gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper).

Het (concept)programma is opgebouwd rond 4 pijlers:

 1. Een slimmer Europa: innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie;
 2. Een groener Europa: klimaat, milieu en natuur;
 3. Een socialer Europa: inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrijetijdsbesteding;
 4. Een Europa zonder grenzen: samenwerken om grensobstakels te overwinnen.

Nieuw tegenover de vorige subsidieperiode is o.a. de toevoeging van ‘duurzame vrijetijdsbesteding’ met focus op cultuur en duurzaam toerisme.  

Concrete projectideëen voor lokale besturen

Hieronder, ter inspiratie, enkele projectlijnen die voor lokale besturen van toepassing zijn:

 • Innovatietrajecten gericht op een verstandige en duurzame heropleving of verhoogde weerbaarheid tegen toekomstige pandemieën van sectoren (bv. cultuur en events) of niches die onder zware druk zijn komen te staan als gevolg van (de bestrijding van) de Covid-19 pandemie.
 • Investeringen voor kleinschalige demonstraties, pilootprojecten in bedrijven, scholen, particuliere woningen en openbare infrastructuur of domeinen voor toepassing van:
  • energie efficiëntie technologiën
  • hernieuwbare energie-technologieën
  • slimme energiesystemen, netwerken en opslag op lokaal niveau
  • hulpbronefficiëntie-technologieën
  • uitstootbeperkende technologieën
 • Inzicht bieden aan ondernemers of huiseigenaren in de mogelijkheden en haalbaarheid voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen en het bieden van begeleiding bij implementatie van aanpassingen
 • Gezamenlijke ontwikkeling of herstel van groene en blauwe infrastructuur of ecosystemen, met het oog op klimaatadaptatie.
 • Ondersteuning van kwetsbare doelgroepen om drempels te overwinnen richting de arbeidsmarkt of richting opleiding en bijscholing
 • Versterking en/of ontsluiting van toeristische/recreatieve sites (concrete investeringen) met een heldere inkadering in een ruimere, grensoverschrijdende, bestemming (toeristische regio), in een geïntegreerde aanpak (bv. investeringen in renovatie, logies, onthaalpoorten of belevingsinfrastructuur)
 • Initiatieven waarbij het regionale aanbod o.v.v. (gezamenlijk) erfgoed, vrijetijdsbesteding en ‘beleving’, ook over de grens, ontsloten wordt voor kansengroepen

Bovenstaande opsomming is een greep uit een langere lijst van actiedomeinen die zijn opgenomen in het concept van programma 2021-2027. https://grensregio.eu/assets/files/site/concept-IP-Interreg-VI.pdf

Deel dit nieuwtje