Terug naar overzicht

Masterplan toegankelijkheid

50% van de haltes van het kern- en aanvullend net volledig toegankelijk tegen 2030

Toegankelijkheid van halte-infrastructuur voor mensen met een beperking stond al in meerdere regeerakkoorden maar krijgt nu eindelijk een plan van aanpak. De Vlaamse regering investeert in deze legislatuur 23 miljoen euro in haltetoegankelijkheid langs gemeente- en gewestwegen. 

Doelstellingen van het Masterplan Toegankelijkheid:

  • 50% van de haltes van het kernnet en aanvullend net moeten toegankelijk zijn tegen 2030.
  • 100% van de haltes opgenomen in een Hoppinpunt zijn autonoom toegankelijk voor personen met een motorische en visuele beperking tegen 2030.
  • Nieuwe haltes in een Hoppinpunt worden meteen toegankelijk aangelegd.

Lokale besturen zijn een belangrijke partner in de aanpak van de (her)aanleg van toegankelijke haltes. Daarom voorziet minister Peeters de volgende ondersteuning vanuit Vlaanderen:

  • Een subsidie van 5.000 euro per toegankelijk aan te leggen halte.
  • Vlaanderen organiseert een coaching traject ‘Masterplan toegankelijke haltes’ waarbij lokale besturen ondersteund worden door Inter, Agentschap Toegankelijk Vlaanderen bij de opmaak van een Opgedane kennis en inspiratie wordt via een lerend netwerk aangereikt aan alle gemeenten.
  • Vlaanderen organiseert tweejaarlijks de uitreiking van de award “Meer Mobiele gemeente” voor gemeenten of steden die verdienstelijke inspanningen leveren voor het toegankelijk maken van haltes.

Deel dit nieuwtje