Terug naar overzicht

Nieuwe subsidielijn Water+Land+Schap 2.0

Het doel van het programma Water+Land+Schap is om problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders. Het betreft vooral de regionale gebieden. Een oproep voor de stedelijke context is in opmaak en zal nog worden gelanceerd. Er zal ook nog een subsidie voor natte natuur volgen.

Er volgt één subsidieoproep voor de waterlandschappen die betrekking zal hebben op 2 paden. Belangrijk hierbij dat deze aanvragen beknopt moeten zijn.

Pad 1

Het eerste pad, waarvoor een oproep in april gelanceerd wordt, gaat over innovatieve realisaties en richt zich in hoofdorde tot bedrijven, kennisinstellingen en particulieren. Ook lokale besturen kunnen op deze oproep intekenen.

Pad 2

Het tweede pad bestaat erin dat in april wordt aangegeven met wie een partnerschap wordt opgezet en dat er een beschrijving van het project wordt ingediend. Het partnerschap bestaat uit een lokaal bestuur, waterbeheer, landbouwer, landbouworganisatie, eigenaar van landbouwgronden en een natuurvereniging of vereniging van landschapsbeheer.

Na goedkeuring van het project volgt een begeleidingstraject in samenwerking met geselecteerde studiebureaus tot halverwege 2022 om een gebiedsprogramma te ontwikkelen. Het gebiedsprogramma moet tegen eind 2022 gefinaliseerd worden. Tegen eind 2026 moet het project volledig gerealiseerd zijn.

Lopende studies worden niet gesubsidieerd. Maar aanvullend onderzoek door een studiebureau waarmee coalities al samenwerkten kan wel worden gesubsidieerd.

Deel dit nieuwtje