Terug naar overzicht

Sofina Covid Solidarity Fund

Subsidie om een antwoord te bieden op de negatieve gevolgen van COVID-19 in twee sleuteldomeinen

In overeenstemming met de betrachtingen van haar stakeholders en de strategische richting van de onderneming, wenst het Sofina Covid Solidarity Fund een antwoord te bieden op de negatieve gevolgen van de wereldwijde Covid-19-pandemie in twee sleuteldomeinen die met haar focussectoren verband houden: specifieke uitdagingen in gezondheidszorgsystemen en -diensten, en de digitale kloof in het onderwijs.

1. Uitdagingen voor gezondheidszorgsystemen en -diensten

De uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt voor gezondheidszorgsystemen wereldwijd zijn veelvuldig en moeilijk op te lossen. Daaraan gerelateerde problemen gaan van tekorten aan medisch materiaal en beperkte capaciteit tot beperkte toegang tot professionelen in de gezondheidszorg gedurende de lockdown, wat het gezondheidsrisico voor grote delen van de wereldbevolking significant verhoogt. Het Fonds zal initiatieven steunen die de klemtoon leggen op gezondheidspreventie en die de toegang tot eerstelijnszorg verbeteren. Het zal de inspanningen richten op gemeenschappen en regio’s voor wie of waar deze crisis sterke negatieve gevolgen heeft.

2. De digitale kloof in het onderwijs

Tijdens de crisis wordt aan kinderen overal ter wereld de toegang tot onderwijs ontzegd. Dit leidt ertoe dat de ongelijkheden in het onderwijstraject van kinderen uit achtergestelde milieus nog groter worden. In de huidige omgeving is digitalisering één van de oplossingen om deze onderwijsongelijkheid ongedaan te maken.
Het Fonds heeft als doel deze digitale kloof te dichten door non-profit initiatieven in de sector te ondersteunen.

Elk geselecteerd project ontvangt een minimumbedrag van 500.000 euro.

Lokale besturen die een project wensen in te dienen, moeten zich ervan bewust zijn dat het moet gaan om projecten die een grote maatschappelijke impact voor een bepaalde regio beogen. Als lokaal bestuur zal u dus samen met omliggende besturen (en andere partners) moeten samenwerken om kans te maken op deze ondersteuning.

De oproep loopt tot 30/06/2022.

Deel dit nieuwtje