Terug naar overzicht

Stand van zaken SDG's wereldwijd

Status van de ontwikkeling van de verschillende SDG-doelstellingen met het oog op 2030

De Verenigde Naties zijn ontstaan uit een wereldwijde crisis. Dat geldt ook voor de SDG’s, de “Sustainable Development Goals”. Je zou kunnen veronderstellen dat de globale doelstellingen (SDG’s) de laatste versie van de doelstellingen van de VN zijn, maar dat is niet zo.  In een bepaald opzicht zijn ze radicaal verschillend van alle voorgaande ideeën van vooruitgang. Voorheen had elke VN-organisatie zijn eigen doelstellingen en tijdslijn. Elke organisatie handelde alsof ze losstond van alle andere. Zo was extreme armoede een economisch probleem en was basisonderwijs een onderwijsprobleem. Elektriciteit was een infrastructuurprobleem, etc.

De SDG’s hebben ons ervan bewust gemaakt dat al deze doelstellingen één gemeenschappelijke finaliteit hebben: een duurzame toekomst. Kinderen in armoede kunnen hun huiswerk niet maken als er geen elektriciteit is. Als we de doelstellingen apart bekijken dan creëert dat de illusie dat de verschillende doelstellingen conflicteren.

Opnieuw bevinden we ons midden in een globale crisis. Meer dan ooit beseffen we dat we het leven van mensen moeten verbeteren en de natuur moeten beschermen. Het belang van de SDG’s kan dan ook niet overschat worden.

Op 27/10/2020 organiseren Uitgeverij Vanden Broele en IDEA Consult een gratis webinar “Subsidies voor het realiseren van SDG-doelstellingen”.

Deel dit nieuwtje