Terug naar overzicht

Welke subsidiedeadlines moet u in de gaten houden in oktober?

Nu lokale besturen druk bezig zijn met de voorbereiding van de meerjarenplannen kan het kritisch zijn om bepaalde deadlines voor het indienen van subsidie-aanvragen uit het oog te verliezen. We herinneren u daarom graag even aan de deadlines die de Subsidiemanager ons signaleert. 

De hoofdmoot van subsidies waarvoor u een aanvraag dient in te dienen voor eind oktober betreffen provinciale subsidies. Het gaat concreet over 6 subsidies in Vlaams-Brabant, 4 subsidies in Limburg, 4 in Oost-Vlaanderen, 2 in de provincies West-Vlaanderen en in de provincie Antwerpen. 

Erfgoed is een populair thema in de maand oktober. Voor 5 subsidies verstrijkt de deadline binnenkort:

 • 01/10/2020: E-xtra² - onderscheidende investeringsprojecten onroerend erfgoed – projectsubsidie (Limburg).
  • Subsidiebedrag: projectspecifiek.
  • Inschatting werklast: licht.
 • 01/10/2020: Erfgoedprojecten (Oost-Vlaanderen).
  • Subsidiebedrag: projectspecifiek.
  • Inschatting werklast: werklast: zeer licht.
 • 01/10/2020: Projecten onroerend erfgoed (Limburg).
  • Subsidiebedrag: maximaal € 25.000,00.
  • Inschatting werklast: zeer licht.
 • 15/10/2020: Cultureel erfgoed: projectsubsidie op landelijk en internationaal niveau.
  • Subsidiebedrag: projectspecifiek.
  • Inschatting werklast: licht.
 • 22/10/2020: Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché.
  • Subsidiebedrag : maximaal € 150.000,00.
  • Inschatting werklast : zeer licht.

 Andere interessante subsidies waarvan de deadline eraan komt: 

 • 01/10/2020: Vrijetijdsparticipatie van personen in armoede (subsidieverlener: Vlaamse overheid – Departement Cultuur, Jeugd en Media).
 • 02/10/2020: European City Facility (subsidieverlener: European City Facility).
 • 15/10/2020: Projectoproep noodwoningen(subsidieverlener: Vlaamse overheid – Wonen Vlaanderen).
 • 15/10/2020: Projectoproep preventie everzwijnschade (subsidieverlener: Vlaamse overheid – Agentschap Natuur en Bos).
 • 16/10/2020: ESF Oproep 507: “Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars” (subsidieverlener: Europees Sociaal Fonds (ESF)).
 • 30/10/2020: ESF Oproep 520: “Circulair werk(t)” (subsidieverlener: Europees Sociaal Fonds (ESF)).
 • 31/10/2020: Subsidiëring als partnerorganisatie of organisatie met terreinwerking (subsidieverlener: Vlaamse overheid – Agentschap Zorg en Gezondheid).

Dit jaar was er geen oproep City of Things zoals de voorbije jaren, maar is er wel de EFRO oproep Smart Economy. De eerste fase, m.n. de vooraanmelding van ideeën, is reeds achter de rug. Lokale besturen die een idee hebben ingediend hebben nog tot 01/10/2020 de tijd om hun aanvraag uit te schrijven.

De volledige lijst met subsidies waarvan de deadline verstrijkt in de maand oktober kan u terugvinden in onze online tool Subsidiemanager. Meer weten over deze tool? Vraag een demo aan via info@subsidiemanager.be. 

Deel dit nieuwtje